Kako se pripremiti za inspekcijsku kontrolu?

Potrebno je provjeriti ispunjenost slijedećih pretpostavki:
Tehnički pregled minimalno jednom godišnje. Uredjaji trebaju imati uradjen minimalno jedan tehnički pregled godišnje. Ako niste uradili tehnički pregled do sada, potrebno je da to odmah uradite.
Pravljenje dnevnih izvješća. Potrebno je SVAKI DAN KADA STE IMALI PROMET na fiskalnom uredjaju da napravite DNEVNO IZVJEŠĆE i da ga upišete u knjigu dnevnih izvješća (KDI).
Pravljenje periodičnih izvješća. Za PDV obveznike je dužnost napraviti i periodično izvješće za obračunski period. Pod obračunskim periodom se misli na svaki mjesec obračuna PDVa.
Poklapanje knjige KIFa i periodičnih izvještaja iz fiskalne memorije uredjaja. Zakon o fiskalnim sistemima nalaže da se cjelokupni promet evidentira preko fiskalnog uredjaja. To se utvrdjuje usporedbom prometa kroz poslovne knjige i izvještajem prometa iz fiskalne memorije koji se MORAJU POKLAPATI.
Dodatne informacije potražite od svog servisera fiskalnih uredjaja, koji vam treba pružiti sve informacije oko zakonskog korištenja fiskalnih uredjaja.