Vođenje poslovnih knjiga za obrtnike

 • Vođenje knjige prihoda i rashoda.
 • Vođenje knjige potraživanja i obaveza.
 • Vođenje knjige stalnih sredstava.
 • Vođenje knjige prometa (po potrebi).

Za obrtnike vodimo još:

 • Vođenje evidencije za zaposlene sa podacima bitnim za izvještavanje poreznoj upravi, podatke iz ugovora o radu, podatke iz poreznih kartica, knjiženje neto i bruto plaća, akontacije poreza na dohadak, doprinose iz i na plate, obračun mjesečnih plaća, toplog obroka, naknada za prevoz, službeni put, regres, naknade za državne i vjerske praznike i sl. sa izradom obrasca MIP 1023 za svakog zaposlenog mjesečno, vođenje OLP obrasca za svakog zaposlenog za svaki mjesec, izrada GIP obrasca za svakog zaposlenog, izrada mjesečne specikacije i virmanskih naloga na nivou firme i dostava svih navedenih izvještaja i obrazaca na vašu adresu.
  Nasi strucni saradnici prate propise vezane za Zakon o obrtu, Zakon o prezu na dohodak, Zakon o radu, Zakon o doprinosima i sl.
 • Knjiženje ulaznih faktura (KUF) u finansijskoj evidenciji kao izrada mjesečnih izvještaja prema Upravi za indirektno oporezivanje, kao i vođenje knjige KUF-a.
 • Knjiženje izlaznih faktura (KIF) u finansijskoj evidenciji za PDV, izrada mjesečnih lista KIF-a za potrebe izvještavanja za Upravu za indirektno oporezivanje, kao i vođenje knjige KIF-a.
 • Vođenje i knjiženje blagajne i dostavljanje vašoj ovlaštenoj osobi na potpis i ovjeru.
 • Knjiženje stalnih sredstava sa obračunom amortizacije za svako sredstvo pojedinačno.