Knjigovodstvo za predstavništva

Ove usluge prilagođavamo zahtjevima klijenata, uvažavajući potrebe i zahtjeve njihovih matičnih (ino ili domaćih) firmi. Kontaktirajte nas.