Cjenovnik usluga

Cijene se formiraja u zavisnosti od obima posla koji obavljamo za vas, tj. od broja zaposlenih
koji imate, broja izlaznih i ulaznih faktura, broja izvoda bananaka i prometa preko računa, broja
gotovinskih računa, da li imate angazovane ljude po osnovu ugovora i sl. Cijena zavisi i od toga da li ste u sistemu PDV-a ili ne, da li se bavite uvozom ili izvozom i sl.

Cijena naročito zavisi od toga koji dio posla radite vi unutar svoje firme, a koji dio radimo mi.

Praktikujemo da napravimo radni sastanak sa klijentom, da zajedno sagledamo obim posla koji je potrebno uraditi , pa nakon toda postignemo i dogovor oko cijene, na obostrano zadovoljstvo.

Oko svega se možemo dogovarati. Zato, obratite nam se s povjerenjem.